TELEFOANE UTILE

Reţelele noastre

Pentru ca tu sǎ fii la curent cu proiectele noastre de extindere actuale sau viitoare trebuie doar sǎ accesezi printr-un singur click pagina corespunzǎtoare orașului pentru care dorești informaţiile respective. Hǎrţile afișate îți vor arǎta strǎzile unde existǎ reţea construitǎ și cele unde planul de investiţii prevede reţea ȋn execuţie.

Alexandria                         Corabia                         Giurgiu                         Oltenita                         Turnu Magurele

Ȋn felul acesta, dacǎ intenționezi sǎ te racordezi la sistemul nostru de distribuţie, vei ști cȃt de aproape suntem de imobilul tău sau dacǎ urmeazǎ sǎ aducem ȋn curȃnd reţeaua de distribuţie ȋn zona respectivǎ.

QWIROM este certificat: ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 © 2018