TELEFOANE UTILE

Vreau sǎ devin client

Orice potenţial client ne este la fel de drag ca și cei deja racordaţi. Pentru racordarea la reţeaua de distribuţie existǎ douǎ situaţii posibile:

  • ai o conductǎ de distribuţie ȋn faţa imobilului pentru care se solicitǎ racordarea
  • nu ai conductǎ de distribuţie in fata imobilului, ȋn acest caz fiind nevoie de extinderea reţelei pe strada sau tronsonul respectiv

Extinderea reţelei se efectueazǎ ȋnsǎ ȋn anumite condiţii impuse și de costurile de realizare și ȋntreţinere a acesteia. Cuvȃntul cheie ȋn acest sens este „eficienţa“, care, ȋn acest context, reprezintǎ obligaţia noastrǎ ca prestator al unui serviciu public de a menţine preţul gazelor la un nivel accesibil. Acest lucru putem sǎ-l realizǎm numai dacǎ raportul intre investiţii, costuri de exploatare și venituri este echilibrat. Așa ne cere și legislatia. Acest criteriu se aplicǎ atȃt ȋn zonele cuprinse ȋn proiectul iniţial, cȃt și ȋn zonele cu potenţial de dezvoltare ȋn timp.

Existǎ uneori strǎzi unde numǎrul celor interesaţi de racordarea la gaze este prea mic, astfel ȋncȃt proiectul de extindere a reţelei nu este eficient. Dar chiar și ȋn aceastǎ situaţie existǎ douǎ soluţii:

  • ȋncercǎm sǎ convigem mai mulţi locuitori pe strada respectivǎ pentru a se atinge numǎrul minim necesar, astfel ȋncȃt proiectul sǎ fie eficient. Ȋn acest fel, clientul plǎtește doar branșamentul. Numǎrul minim necesar ȋl calculǎm și ȋl comunicǎm clientului la fiecare solicitare a acestuia.
  • dacǎ toate aceste demersuri sunt insuficiente, persoanele care doresc sǎ se conecteze la reţeaua de gaze naturale au posibilitatea de a se racorda prin cofinanţare. Acest lucru ȋnseamnǎ participarea celor interesaţi pe strada respectivǎ la realizarea investiţiei de extindere.
QWIROM este certificat: ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 © 2018