TELEFOANE UTILE

Valori

Angajamentul nostru etic ȋn relaţiile cu clienţii, colaboratorii, partenerii de afaceri și media se bazeazǎ ȋntotdeauna pe un set de valori solide și principii de eticǎ cunoscute și respectate de toţi angajaţii. Acest set stǎ la baza activitǎţii noastre zilnice și ne definește ȋn tot ceea ce facem

Orientare către client

Pentru a spori satisfacţia clienţilor și a ȋmbunǎtǎţi permanent calitatea serviciilor noastre, lucrǎm ȋntr-un mediu deschis, orientat cǎtre client. Feedback-ul primit din partea clienţilor este foarte important pentru noi.

Competenţǎ profesionalǎ

Scopul nostru este sǎ ne perfecţionǎm ȋn permanenţǎ echipa prin sprijinirea și dezvoltarea competenţelor profesionale. Ne ȋncurajǎm angajaţii sǎ ȋși foloseascǎ creativitatea și potenţialul pentru succesul pe termen lung.

Respect reciproc și deschidere

Tratǎm pe toatǎ lumea corect și cu respect. Urmǎrim un dialog deschis ce pune bazele unei relaţii de ȋncredere ȋntre participanţi, atȃt cu clienţii, cȃt și cu partenerii de afaceri și colaboratorii.

Integritate

Principiile prezente ȋn Manualul de eticǎ și conduitǎ al companiei ne definesc activitatea. Respectǎm legile ȋn vigoare și bunele practici de afaceri ale Romȃniei. Distingem clar ȋntre interesele personale și cele ale companiei.

QWIROM este certificat: ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 © 2018