TELEFOANE UTILE

Termeni și Condiţii

WIROM GAS S.A. este unic proprietar al site-ului www.wirom.ro și deţine drepturile legale asupra tuturor informaţiilor care se regǎsesc pe site, incluzȃnd, fǎrǎ ȋnsǎ a se limita la imaginile și informaţiile despre produsele și serviciile WIROM, precum și orice alte date și aplicaţii prezentate pe site. Acestea sunt protejate prin legislaţia ȋn vigoare a drepturilor de autor. Este interzisǎ orice ȋncǎlcare a drepturilor de autor asupra site-ului, incluzȃnd, fǎrǎ a se limita la reproducerea, distribuirea, comercializarea, copierea, modificarea sau publicarea ȋn orice formǎ a conţinutului și graficii site-ului sau crearea unor materiale derivate folosind conţinutul și forma site-ului. Orice astfel de abatere va fi sancţionatǎ conform legii ȋn vigoare.

Site-ul ȋși propune sǎ ofere vizitatorilor o informare corectǎ și actualizatǎ asupra serviciilor oferite de WIROM, a modalitǎţii de contractare a acestora, precum și orice alte informaţii considerate necesare și utile din domeniul de activitate a operatorului. Site-ul are ca scop facilitarea comunicǎrii ȋntre WIROM și clienţi, colaboratori și media pentru a ȋmbunǎtǎţi comercializarea serviciilor WIROM. Operatorul depune toate eforturile necesare ȋn vederea actualizǎrii conţinutului site-ului ȋn mod regulat. Cu toate acestea, WIROM nu ȋși asumǎ rǎspunderea legalǎ ȋn cazul postǎrii pe site a unor informaţii eronate sau neactualizate datorate procedurilor sau reglementǎrilor modificate recent. Se vor depune ȋnsǎ toate diligenţele necesare pentru remedierea potenţialelor erori ȋn cel mai scurt timp pentru a facilita o informare completǎ și corectǎ a vizitatorilor site-ului. WIROM nu rǎspunde pentru eventuale prejudicii apǎrute ȋn urma luǎrii unor decizii bazate strict pe informaţiile culese de pe site și nu poate fi trasǎ la rǎspundere pentru acest lucru.

Deși sunt supuse unui control amǎnunţit, WIROM nu ȋși asumǎ rǎspunderea pentru conţinuturile paginilor externe ale cǎror linkuri se regǎsesc pe acest site. Responsabilitatea site-urilor externe aparţine exclusiv proprietarilor acestora.

WIROM ȋși rezervǎ dreptul de a modifica structura și conţinutul site-ului, implicit ale Termenilor si Condiţiilor, fǎrǎ o notificare acordatǎ ȋn prealabil.

Totodatǎ, WIROM și sloganul Gaze pentru fiecare casǎ reprezintǎ mǎrci ȋnregistrate aflate sub protecţia legii referitoare la drepturile de autor și nu pot fi reproduse, distribuite sau folosite ȋn orice alt mod fǎrǎ acordul scris din partea companiei.

Toţi utilizatorii site-ului www.wirom.ro se obligǎ sǎ ia la cunostinţǎ și sǎ respecte prezentele Condiţii Generale pentru utilizarea site-ului.

QWIROM este certificat: ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 © 2018