TELEFOANE UTILE

Măsurarea gazelor în unități de energie

Mǎsurarea gazelor naturale în unitǎţi de energie a fost adoptatǎ în urma alinierii la standardele europene și implicǎ o serie de avantaje pentru consumatori:

  • Consumatorul poate compara costurile consumului de gaze cu alţi combustibili utilizaţi pentru încǎlzire care folosesc aceeași unitate de energie
  • Consumatorul achitǎ cantitatea de energie produsǎ prin arderea gazelor consumate în funcţie de calitatea acestora exprimatǎ în puterea calorificǎ superioarǎ (PCS)

Structura gazelor naturale puse la dispoziţia consumatorilor în Romania provin atȃt din producţia internǎ naţionalǎ, cȃt și din import. Astfel, aceste cantitǎţi, în functie de sursǎ, pot avea un conţinut energetic diferit, mǎsurabil prin puterea calorificǎ superioarǎ (PCS). Aceasta reprezintă cantitatea de energie degajată prin arderea completă a unui metru cub de combustibil gazos conform standardelor prevăzute de autorităţile din domeniul energiei.

Determinarea PCS este obligaţia agentului economic care predǎ gazele naturale în punctele de intrare, în zona de calitate a gazelor. Pentru mǎsurarea PCS se utilizează cromatografe de analizǎ a calităţii gazelor. Aceste echipamente sunt plasate în diferite puncte din reţeaua naţională.

Cu cât PCS este mai mare, cu atât puterea de încălzire a gazelor este mai ridicată.

Acest lucru înseamnǎ cǎ pentru a încǎlzi aceeași cantitate de apǎ, un consumator dintr-o zonǎ cu gaze naturale cu PCS scǎzut consumǎ o cantitate mai mare de gaze, prin urmare, ar plǎti mai mult decat un consumator dintr-o altǎ zonǎ a ţǎrii cu gaze naturale cu PCS ridicat.

Ȋn acest context, începȃnd cu 01 iulie 2008, a intrat în vigoare Ordinul ANRE nr. 62/2008 privind aprobarea Regulamentului de mǎsurare a cantitǎţilor de gaze naturale tranzacţionate în Romȃnia, prin care a fost reglementatǎ conversia cantitǎţilor de gaze naturale în unitǎţi de energie.

Factura aferentǎ consumului de gaze indicǎ în paralel, cu titlu informativ, volumul de gaze naturale consumate (mc), respectiv echivalentul în unitǎţi de energie (kWh), preţul gazului natural fiind exprimat în lei/kWh.

Pentru a determina cantitatea de energie consumată se utilizează următoarea formulă:

E=V x PCS, unde:

E - energia gazelor naturale [kWh]

V - volumul măsurat indicat de convertor sau, în absenţa acestuia, de contor [mc]

PCS - puterea calorifică superioară corespunzătoare condiţiilor de referinţă [kWh/mc]

Pentru a afla valorile PCS înregistrate în localitatea dumneavoastră accesaţi PCS 2019 sau PCS 2018.

QWIROM este certificat: ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 © 2018