TELEFOANE UTILE

factura-model

Un cod unic prin intermediul căruia putem identifica factura în sistem.

Data emiterii facturii de la care se calculează termenul scadent.

Data scadentă până la care este recomandat să achitaţi factura; în cazul depăşirii termenului, WIROM poate percepe majorări de întârizere în valoare de 0,02% pe zi de întârziere pentru casnici şi 0,1% pentru clienţii noncasnici. Sistarea alimentării cu gaze poate surveni în a 46-a zi calendaristică pentru casnici şi în 31-a zi pentru noncasnici cu un preaviz de 15, respectiv 5 zile. Reluarea furnizării gazelor are loc în 24 de ore de la dovada plăţii.

Codul de client este un număr unic alocat fiecărui client WIROM. Cu ajutorul lui puteţi achita consumul de gaze fără a avea factura la dumneavoastră în cazul în care cunoaşteţi suma de plată.

Numărul unic alocat fiecărui punct de consum. Un client poate avea mai multe puncte/coduri de consum, însă un singur cod de client. Pentru fiecare punct de consum se emite o factură distinctă.

Codul numeric personal al titularului de contract.

În cazul persoanelor juridice factura afişează şi numărul de înregistrare al firmei la Registrul Comerţului.

În funcţie de consumul de gaze clienţii sunt încadraţi într-o anumită categorie. Fiecărei categorii îi corespunde un preţ pe MW/h. Preţurile gazelor în funcţie de categoria de client le puteţi găsi pe pagina Preturi si tarife pentru persoane fizice şi pe pagina Oferte furnizare pentru persoane juridice.

Adresa la care se înregistrează consumul de gaze.

Datele de identificare şi de corespondenţă. Adresa de corespondenţă poate diferi de adresa punctului de consum.

Totalul facturii curente, dar şi eventualele solduri sau penalizări ale lunilor trecute.

Consumul dumneavoastră de gaze naturale în intervalul facturat şi măsurat în KW/h.

Dacă aţi încheiat un abonament de verificări şi/sau revizii RELAX, rata lunară aferentă abonamentului o găsiţi în câmpul acesta.

În cazul în care aveţi un credit prealabil, găsiţi aici suma cumulată din plăţile anterioare. Aceasta poate fi folosită pentru a achita o parte sau întregul dumneavoastră consum lunar.

Acest câmp vă oferă informaţii cu privire la volumul măsurat de gaze şi cantitatea calculată pe baza puterii calorifice superioare (PCS).

Cu ajutorul codului de bare al facturii puteţi achita consumul lunar la partenerii de plată. Codul de bare include codul de client şi valoarea facturii.

VERSO FACTURA CLIENTI CASNICI
VERSO FACTURA CLIENTI NONCASNICI
QWIROM este certificat: ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 © 2018