TELEFOANE UTILE

Îți mulţumim pentru ȋncrederea pe care ne-ai acordat-o devenindu-ne client. Cu siguranţǎ pȃnǎ acum ai testat toate avantajele oferite de gazele naturale, de aceea ne bucurǎm cǎ am contribuit la ȋmbunǎtǎţirea confortului vieţii tale cotidiene.

Ȋndeplinirea exigenţelor clienţilor noștri, crearea și dezvoltarea unor relaţii pe termen lung reprezintǎ elemente esenţiale ale strategiei activitǎţii noastre. Ne strǎduim ȋn permanenţǎ sǎ ȋnţelegem cȃt mai bine nevoile și cerinţele clienţilor, sǎ ȋmbunǎtǎţim procesul de comunicare deschisǎ și transparentǎ, sǎ dezvoltǎm un sistem informaţional performant.

Scopul nostru este de a veni ȋn ȋntȃmpinarea așteptǎrilor clienţilor noștri prin furnizarea unor servicii la standard ȋnalt. Ȋn acest sens, am implementat ȋn cadrul companiei sistemul de management triplu integrat al calitǎţii, mediului, sǎnǎtǎţii și securitǎţii ocupaţionale, conform standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si OHSAS 18001:2007.

QWIROM este certificat: ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 © 2018