TELEFOANE UTILE

Furnizare

Ȋn calitate de furnizor asigurǎm servicii de furnizare a gazelor naturale atȃt ȋn regim reglementat, cȃt și nereglementat pentru clienţii din orașele Alexandria, Corabia, Giurgiu, Olteniţa și Turnu Mǎgurele.

Furnizarea gazelor reprezintǎ activitatea comercialǎ de vȃnzare-cumpǎrare a gazelor naturale desfǎșuratǎ ȋn baza unei licenţe de furnizare. Ȋn funcţie de modalitatea de contractare a serviciilor de furnizare gaze naturale clienţii se pot ȋncadra ȋn douǎ categorii: consumator captiv sau consumator eligibil.

Consumatorul captiv ȋncheie un Contract-Cadru pentru furnizarea reglementatǎ a gazelor naturale. Clientul va beneficia de serviciile de furnizare gaze naturale ȋn baza unui preţ de vȃnzare reglementat de cǎtre ANRE (Autoritatea Naţionalǎ de Reglementare ȋn Domeniul Energiei).

Consumatorul eligibil ȋncheie un Contract de furnizare pentru furnizarea nereglementatǎ a gazelor naturale. Clientul va beneficia de un preţ de vȃnzare negociat și de condiţii de prestare a serviciilor de furnizare gaze naturale stabilite de cǎtre pǎrţile contractante.

Tarifele ȋn vigoare pentru furnizarea ȋn regim reglementat le puteţi gǎsi ȋn pagina Preţuri și tarife.

QWIROM este certificat: ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 © 2018