TELEFOANE UTILE

Distribuţie

Ca operator de distribuţie ȋn orașele Alexandria, Corabia, Giurgiu, Olteniţa și Turnu Mǎgurele, îți punem la dispoziţie o gamǎ largǎ de servicii ȋn domeniul distribuţiei gazelor naturale prin care asigurǎm funcţionarea reţelelor ȋn condiţii de siguranţǎ maximǎ.

> Lista punctelor de intrare în SD poate fi accesată aici.

Racordarea la sistemul nostru de distribuţie a gazelor naturale este un proces care se desfǎșoarǎ ȋn mai multe etape. Ȋn calitate de distribuitor, suntem alǎturi de tine ȋn toate aceste etape, ȋncepȃnd de la proiectarea și execuţia instalaţiei de racordare și pȃnǎ la punerea ȋn funcţiune a instalaţiei de utilizare. Explicaţii detaliate referitoare la toate elementele componente ale instalaţiei de alimentare poți gǎsi pe pagina Instalaţia de alimentare.

Ȋn cadrul gamei noastre de servicii se regǎsesc: racordarea consumatorilor la reţeaua de gaze; extinderea reţelei de distribuţie; consultanţǎ și asistenţǎ tehnicǎ; proiectarea și execuţia instalaţiei de racordare; punerea ȋn funcţiune a instalaţiei de utilizare; emiterea avizelor și acordurilor de racordare; montarea și ȋnlocuirea contoarelor.

Sinteza etapelor procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale, conform ordinului ANRE nr. 97/2018 – Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale:

  1. Depunerea de către solicitant a cererii pentru încheierea/modificarea contractului de distribuție a gazelor naturale și documentelor necesare pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale.

Cererea trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

  • Copia actului de identitate/certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului;
  • Documente care să ateste încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum respectiv;
  • Copia licenței de furnizare a gazelor naturale (pentru solicitanții care au calitatea de furnizor de gaze naturale)
  • Anexa 1 la cererea de încheiere a contractului de distribuție, în format excel editabil, conform modelului. Anexa se va transmite și în formă semnată de către reprezentanții legali ai solicitantului.
  1. Transmiterea contractului de distribuție a gazelor naturale din partea OSD, în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii, în două exemplare semnate.
  2. Solicitantul returnează OSD un exemplar semnat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.

Contractul de distribuție a gazelor naturale este un contract reglementat, aprobat prin Decizia președintelui A.N.R.E. nr. 183/10.03.2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 225 din 17.03.2005, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 600 din 12.08.2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Condițiile generale de contractare a serviciilor de distribuție a gazelor naturale din cadrul Deciziei președintelui A.N.R.E. nr. 309/30.03.2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 295 din 08.04.2005, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 598 din 11.08.2008, de asemenea cu modificările și completările ulterioare.

>Tarifele pentru distributia in regim reglementat pot si consultate in pagina Preţuri și tarife

>Profile aferente punctelor de consum care nu dispun de citire zilnica

Pentru detalii suplimentare cu privire la racordarea la sistemul nostru de distribuție, contractarea serviciului de distribuție, precum și sesizarea unei situații de urgență, sunați la:

> Informații clienți: 021 9125 (număr disponibil între orele 08:00 - 16:30)

> Urgențe gaze: 0800 800 999 (număr disponibil non-stop)

QWIROM este certificat: ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 © 2018