TELEFOANE UTILE

Responsabilitate socială

Ȋn mediile ȋn care ne desfǎșurǎm activitatea ca distribuitor și furnizor de gaze naturale susţinem și cauzele sociale, implicȃndu-ne activ ȋn domeniile social, educativ, cultural, sportiv, precum și ȋn cel al protecţiei mediului.

Ȋnţelegem cǎ ȋntr-o comunitate sunt ȋn permanenţǎ lucruri de ȋnfǎptuit și infinite posibilitǎţi de a ne face lumea mai bunǎ. Scopul nostru major ȋn aceastǎ direcţie este sǎ construim comunitǎţi mai bune, mai prospere, mai solide.

De aceea nu investim numai ȋn clienţi, ci și ȋn ȋntregul mediu din care facem parte. Iar acest lucru implicǎ multe aspecte, de la sprijin acordat celor ȋn nevoie la pǎstrarea unui mediu ȋnconjurǎtor curat și chiar la ȋntreţinerea vestigiilor din comunitate.

Plantare copaci - Alexandria

Asigurarea unei calitǎţi corespunzǎtoare a mediului, protejarea lui reprezintǎ o problemǎ de interes major și de certǎ actualitate. Mediul ȋnconjurǎtor este adǎpostul nostru, de aceea este necesar sǎ ȋl protejǎm și sǎ ȋncercǎm sǎ ȋnfrumuseţǎm spaţiul ȋn care ne desfǎșurǎm activitatea. Ȋn acest sens, pentru a contribui la consolidarea unui mediu ȋnconjurǎtor sǎnǎtos, angajaţii companiei noastre au participat la o acţiune de plantare a unor copaci pe marginea celor mai importante drumuri ale municipiului Alexandria.

Politica organizaţiei noastre ȋn ceea ce privește protecţia mediului urmeazǎ o direcţie fixǎ, care impune o atenţie sporitǎ pentru acest sector al vieţii.

Competiţia „Elevi cu rezultate deosebite” - Alexandria

Grija pentru frumos trebuie sǎ fie un deziderat pentru fiecare dintre noi, indiferent dacǎ este vorba despre viaţa cotidianǎ sau despre spaţiul care ne ȋnconjoarǎ. Natura este cea mai nobilǎ frumuseţe și de ea trebuie sǎ ne ȋngrijim ȋn permanenţǎ.

Educaţia este un proces neȋntrerupt, iar bazele acesteia se pun ȋn copilǎrie. Un alt lucru bine știut este cǎ performanţa se obţine prin muncǎ, determinare, ambiţie și disciplinǎ, dar și sprijin și asistenţǎ materialǎ. De aceea, compania noastrǎ și-a propus sǎ ȋncurajeze educaţia de calitate, sponsorizȃnd competiţia "Elevi cu rezultate deosebite", desfǎșuratǎ ȋn municipiul Alexandria ȋn cadrul ciclului de ȋnvǎţǎmȃnt gimnazial. Elevii cu cele mai bune rezultate la ȋnvǎţǎturǎ au fost premiaţi și ȋncurajaţi sǎ ȋși menţinǎ standardele la fel de ridicate.

Acțiunea „Cel mai frumos spațiu verde din oraș” - Alexandria

Grija pentru frumos trebuie sǎ fie un deziderat pentru fiecare dintre noi, indiferent dacǎ este vorba despre viaţa cotidianǎ sau despre spaţiul care ne ȋnconjoarǎ. Natura este cea mai nobilǎ frumuseţe și de ea trebuie sǎ ne ȋngrijim ȋn permanenţǎ.

Acţiunea "Cel mai frumos spaţiu verde din oraș" a avut drept obiectiv educarea populaţiei municipiului Alexandria ȋn ceea ce privește importanţa ȋngrijirii spaţiilor verzi ȋn zonele urbane. Astfel, prin premiile acordate pentru cele mai frumoase spaţii verzi ale orașului - grǎdini, balcoane, curţi sau intrǎri de bloc - am dorit sǎ ȋncurajǎm preocuparea pentru protecţia mediului.

Proiectul „Un oraș verde, un oraș sănătos”

Urbanizarea ne-a adus de-a lungul timpului beneficiul unor infrastructuri solide, avantajoase, dar a diminuat spaţiul verde din majoritatea orașelor. Pentru cǎ ne dorim sǎ fim un factor decisiv ȋn educarea oamenilor ȋn ceea ce privește ȋnsemnǎtatea spaţiilor verzi, WIROM a decis sǎ contribuie la revigorarea mediului ȋnconjurǎtor prin plantarea unor copaci ȋn perimetrul celor mai importante strǎzi ale orașului.

Prin participarea la proiectul "Un oraș verde, un oraș sǎnǎtos" ne-am dorit sǎ evidenţiem importanţa ocrotirii mediului ȋn care trǎim și sǎ fim un exemplu pentru cetǎţenii municipiului. Acordȃnd atenţie și grijǎ mediului natural, contribuim la bunǎstarea comunitǎţii locale.

Concursul de fotografie „Alexandria Verde” - Alexandria

Perenitatea frumosului este definiţia artei. Fie cǎ este vorba despre picturǎ, sculpturǎ sau arhitecturǎ, promovarea și conservarea ei este esenţialǎ. Urmand aceastǎ direcţie, compania noastrǎ a sponsorizat ȋn municipiul Alexandria concursul de fotografie "Alexandria Verde". Cele mai frumoase și originale fotografii cu spaţii verzi din oraș au fost premiate.

Organizarea acestei competiţii a avut drept scop sprijinirea celor pasionaţi de fotografie și, totodatǎ, evidenţierea celor mai frumoase spaţii verzi ale orașului.

Festivalul Internaţional al Teatrelor Dunǎrene - Giurgiu (2008 - 2010)

Comunicarea interculturalǎ ar trebui sǎ reprezinte un subiect de actualitate pentru orice comunitate, cu precǎdere pentru cele situate la graniţa ţǎrii. Relaţiile durabile se construiesc și se menţin doar prin intermediul cunoașterii semenilor.

Pentru cǎ ne dorim sǎ fim un actor activ pe scena multiculturalitǎţii am decis sǎ venim ȋn sprijinul organizǎrii Festivalului Internaţional al Teatrelor Dunǎrene. Pe parcursul a 3 ani consecutivi, am contribuit la buna desfǎșurare a acestui festival ȋn orașul Giurgiu. Ȋn fiecare an, pe scena teatrului "Tudor Vianu", au avut loc reprezentaţii de excepţie ale trupelor de teatru participante atat din ţarǎ, cȃt și din strǎinǎtate.

Partener al acestui tip de evenimente, WIROM dorește sǎ readucǎ ȋn atenţia comunitǎţilor importanţa valorilor și a creaţiei artistice.

Cupa Municipiului Alexandria la fotbal - Alexandria

Ȋn anul 2012 compania noastrǎ a fost unul dintre principalii sponsori ai organizǎrii competiţiei "Cupa Municipiului Alexandria la fotbal". Alǎturi de echipele locale, organizaţia noastrǎ a participat activ la acest concurs cu o echipǎ proprie formatǎ din angajaţii punctului de lucru Alexandria.

Sportul este un sector neglijat de foarte multǎ lume. De aceea, prin participarea la acest proiect, WIROM și-a propus sǎ sublinieze cǎ mișcarea este o activitate care contribuie la sǎnǎtatea fiecǎruia dintre noi și o modalitate de relaxare.

Tot ȋn cadrul evenimentului, angajaţii companiei noastre au oferit trecǎtorilor, gratuit, cate un pahar de limonadǎ la standul WIROM, evidenţiind necesitatea consumului de lichide pe perioada verii.

Festivalul de Teatru Tanǎr Ideo Ideis - Alexandria (2014 - 2016)

La finalul verii anului 2014, Alexandria a gǎzduit Festivalul de Teatru Tanǎr Ideo Ideis. Din dorinţa de a susţine și ȋncuraja interesul pentru culturǎ, compania noastrǎ a sprijinit cu bucurie acest eveniment.

Ideo Ideis aduce locuitorilor din Alexandria bucuria teatrului printr-o serie de concepte moderne, precum mentoratul sau educaţia prin comunicare. Agenda festivalului propune o diversitate de activitǎţi culturale și educaţionale, printre care: ateliere de teatru, ateliere de dans, scenografie și dramaturgie, seri de film și seri de povestiri.

Ne considerǎm multumiţi cǎ, alǎturi de Ideo Ideis, am reusit sǎ aducem orașului Alexandria un plus de culturǎ contribuind la dezvoltarea acestui sector care ȋncǎ suferǎ de neajunsuri notabile.

Festivalul „Corabia de Aur” - Corabia

Festivalul "Corabia de Aur" este un concurs de muzicǎ popularǎ și ușoarǎ, misiunea sa fiind aceea de a descoperi tinerele talente și a facilita lansarea acestora pe scena naţionalǎ.

Cu scopul de a ne dovedi preocuparea pentru comunitatea orașului Corabia, WIROM a acordat sprijin material pentru buna desfǎșurare a evenimentului.

Ȋn cadrul evenimentului, compania noastrǎ a amplasat un stand ȋn piaţa centralǎ a orașului, unde locuitorii au primit consultanţǎ și informaţii utile referitoare la activitatea organizaţiei.

Mascota WIROM a destins atmosfera pe parcursul celor 3 zile de festival, oferind trecǎtorilor o serie de pliante.

QWIROM este certificat: ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 © 2018