TELEFOANE UTILE

Posturi disponibile

Protecţia datelor personale reprezintă o preocupare continuă pentru WIROM GAS, iar respectarea drepturilor candidaţilor la poziţiile deschise din cadrul companiei face parte din cultura noastră organizaţională.

Pentru aplicarea la posturile vacante din cadrul WIROM GAS, te informăm cu privire la modul ȋn care vom prelucra datele personale din CV-ul transmis, precum şi orice alte date transmise de tine ȋn viitor, ȋn legătură cu activitatea de recrutare desfăşurată pentru poziţiile deschise ȋn cadrul companiei.

Avem un scop legitim pentru a-ţi prelucra datele personale, respectiv de acoperire a nevoilor de personal conform obiectului nostru de activitate şi a specificului postului pentru care aplici. Nu transferăm datele personale către nicio terţă parte ȋn cadrul activităţilor de recrutare şi stocăm datele tale personale pȃnă la data acoperirii postului vacant şi, ȋn orice caz, nu mai mult de 3 luni de la data transmiterii datelor cu caracter personal. După acest termen, datele tale personale, inclusiv CV-ul, vor fi şterse sau distruse din evidenţele noastre.De asemenea, ȋţi aducem la cunoştinţă că, ȋn conformitate cu Regulamentul General privind Protecţia Datelor – GDPR, ai următoarele drepturi ȋn legătură cu datele personale transmise: dreptul de acces, dreptul la rectificare sau ştergerea datelor personale, restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a te opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, precum şi dreptul de a depune o plȃngere ȋn faţa autorităţii de supraveghere (ANSPDCP).

Pentru mai multe informaţii despre aceste drepturi, precum şi modul ȋn care le poţi exercita, te rugăm să accesezi politica noastră de confidenţialitate, disponibilă pe www.wirom.ro, sau ne poţi adresa solicitări scrise, folosind adresa de e-mail: [email protected].

Campurile notate cu * sunt obligatorii

Educație


 

Studii superioare


 

Experiență profesională


(Ultimul loc de muncă / actualul)

 


Penultimul loc de muncă


Alt loc de muncă

Limbi străine


(1=începător, 10=fluent)

 


QWIROM este certificat: ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 © 2018