TELEFOANE UTILE

factura-model

Conducta stradală face parte din sistemul de distribuție a gazelor naturale, transportând gazele către consumatorul final. Operatorul de servicii asigură mentenanța pe toată durata de viață a acesteia.

Branșamentul realizează legătura între conducta stradală și imobil. Realizarea branșamentului se face pe baza unui contract de racordare și a unui tarif reglementat achitat de către solicitant.

Firida adăpostește atât regulatorul, cât și contorul. Regulatorul reglează cantitatea de gaze ce alimentează imobilul, asigurând parametrii de presiune și debit necesar tuturor consumatorilor racordați. Contorul de gaze naturale înregistrează cantitatea de gaze consumate în cadrul unui anumit interval de timp, indexul fiind citit numai de către persoanele autorizate. Valorile înregistrate de contor și transformate în unități de energie se regăsesc pe factura de consum.

Electrovana gaze sistează alimentarea cu gaze naturale în cazul în care detectorul înregistrează pierderi de combustibil.

Instalația de utilizare distribuie gazele naturale de la postul de reglare-măsurare până la aparatele de utilizare. Este obligatoriu ca punerea în funcțiune și verificările periodice ale acesteia să se realizeze de către agenți autorizați ANRE.

Detectorul de gaze depistează eventualele pierderi de gaze din casă. Într-o astfel de situație, detectorul va emite avertismente sonore pentru înștiințare și va acționa electrovana pentru sistarea alimentării.

Centrala termică încălzește spațiul de locuit și asigură apa caldă de consum. Aceasta trebuie aleasă în funcție de mărimea imobilului. Este obligatoriu ca punerea în funcțiune și verificările periodice ale acesteia să se realizeze de către agenți autorizați ISCIR.

Mașina de gătit include mai multe tipuri de aparate consumatoare de gaze (aragaz, cuptor, plită, etc). Mașina de gătit face parte din aparatele de utilizare cu flacără deschisă, prin urmare, este obligatoriu ca grila de ventilație din încăperile în care este amplasată să nu fie obturată.

Racordul fix sau flexibil reprezintă legătura între instalația de utilizare și mașina de gătit sau centrala termică. Racordarea mașinii de gătit sau a centralei termice se realizează doar de către persoane sau societăți autorizate ANRE. În cazul folosirii unui racord flexibil, acesta trebuie să fie atestat tehnic pentru utilizarea în instalațiile de gaze naturale.

Grila de ventilație asigură evacuarea gazelor arse produse de aparatele de utilizare cu flacără deschisă. Aceasta trebuie să fie prezentă în toate încăperile în care există aparate consumatoare de gaze naturale cu flacără deschisă.

Priza de aer asigură accesul aerului necesar arderii combustibilului. Aceasta se montează în cazul în care încăperea este insuficient de spațioasă sau în cazul în care tâmplăria ferestrelor este prevăzută cu garnituri din cauciuc.

QWIROM este certificat: ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 © 2018