TELEFOANE UTILE

Preţuri și tarife

Pe aceastǎ paginǎ îți punem la dispoziţie informaţii referitoare la tarifele reglementate de cǎtre Autoritatea Naţionalǎ de Reglementare ȋn Domeniul Energiei pentru activitatea de distribuţie, furnizare și transport al gazelor naturale.

De asemenea, tot aici, poţi gǎsi tarifele aferente serviciilor prestate de WIROM.

> Tarife verificǎri, revizii și reparaţii tehnice începȃnd cu data de 01.02.2017

> Tarife activitǎţi conexe începȃnd cu data de 01.02.2017

> Tarife verificări metrologice echipamente de măsurare

> Preţuri pentru furnizarea în regim reglementat ȋncepȃnd cu data de 01.07.2019

> Preţuri pentru distribuţia în regim reglementat ȋncepȃnd cu data de 01.07.2019

> Ordin 98/2018 privind tarifele de transport al gazelor naturale

> Tarife aferente procesului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale aprobate de ANRE prin Ordin nr. 165/05.09.2018

Tarife aferente procesului de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale:

QWIROM este certificat: ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 © 2018