TELEFOANE UTILE

Legislaţie

Distribuţia și furnizarea de gaze naturale sunt domenii reglementate, reprezentȃnd servicii publice de interes naţional și presupun drepturi și obligaţii pentru fiecare parte implicatǎ. Ȋn lista de mai jos îți punem la dispoziţie documentele care ne vizeazǎ atȃt pe noi, ȋn calitate de furnizor și distribuitor, cȃt și pe tine, ȋn calitate de client.

Politici interne

> Politica de stocare a datelor personale

> Politica de confidențialitate

Contracte

> Contractele-cadru și condiţiile standard pentru furnizarea reglementatǎ a gazelor naturale

Standarde și indicatori de performanţǎ:

> Standardul de performanţǎ pentru activitatea serviciului de distribuţie și de sistem al gazelor naturale valabil din data 01.10.2016

> Raport indicatori de performanță pentru serviciul de distribuție și sistem gaze naturale - 2017

> Raport indicatori de performanță pentru serviciul de distribuție și sistem gaze naturale - 2018

> Raport indicatori de performanţǎ privind activitatea de distribuţie pentru anul 2016

> Evidenţa întreruperilor planificate în prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale anul 2020

> Evidenţa întreruperilor planificate în prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale anul 2019

Evidenţa întreruperilor planificate în prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale anul 2018

> Evidenţa limitărilor și/sau întreruperilor în prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale anul 2019

Evidenţa limitărilor și/sau întreruperilor în prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale anul 2018

Evidenţa limitărilor şi/sau întreruperilor în prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale anul 2017

Evidenţa limitărilor şi/sau întreruperilor în prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale anul 2016

> Regulamentul privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electricǎ și gaze naturale

> Drepturile si obligaţiile consumatorilor de energie electricǎ și gaze naturale

Reglementǎri

> Regulamentul European 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR)

Legea energiei electrice și gazelor naturale

Sinteza obligaţiilor furnizorului de gaze naturale

Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali

> Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clientii vulnerabili

Ordinul 32/2017: Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

Procedură privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

> Procedura privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia și punerea ȋn funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale

Eficienţa energeticǎ

> Legea 121/2014 privind eficienţa energeticǎ a gazelor naturale

Reclamaţii clienţi finali

> Procedura privind obligatia de solutionare a plangerilor clientilor finali

> Regulament privind solutionarea plangerilor impotriva operatorilor din domeniul energiei

Ordin pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali

> Metodologia privind medierea neȋnţelegerilor precontractuale ȋn sectorul gazelor naturale - segmentul reglementat

Schimbarea furnizorului de gaze naturale

> Metodologia privind schimbarea furnizorului de cǎtre consumatorul casnic

> Metodologia privind schimbarea furnizorului de cǎtre consumatorul noncasnic

QWIROM este certificat: ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 © 2018