TELEFOANE UTILE

Ȋntrebǎri și rǎspunsuri

Ce servicii îți oferim la WIROM?

Ca furnizor, asigurǎm ȋntreaga relaţie comercialǎ ȋntre noi și clienţi, iar ca distribuitor asigurǎm funcţionarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale ȋn condiţii de maximǎ siguranţǎ. Serviciul Clienti de la punctele noastre de lucru îți stǎ la dispoziţie pentru orice ȋntrebare referitoare la activitatea noastrǎ și informaţii detaliate ȋn legǎturǎ cu procesul de racordare la reţea. Tot aici îți punem la dispoziţie și cererile și documentele necesare atȃt pentru distribuţia și furnizarea de gaze naturale, cȃt și pentru serviciile noastre conexe.

Ȋncheierea contractului de racordare și furnizare gaze naturale
Obţinerea avizelor necesare demarǎrii procesului de racordare
Modificǎri de naturǎ administrativǎ privind facturarea
Informaţii cu privire la tarife
Informaţii cu privire la serviciile noastre (verificǎri și revizii tehnice, modalitǎţi de platǎ, dispecerat)
Te rugǎm sǎ consulţi pagina noastrǎ de Contact pentru numerele de telefon și adresele punctelor noastre de lucru.

Ce reprezintǎ cofinanţarea?

Ȋn situaţia ȋn care ȋn zona ȋn care locuiești nu existǎ reţea de distribuţie, iar numǎrul cererilor de racordare pe strada ta este foarte mic, investiţia necesarǎ extinderii de reţea se ȋmparte ȋntre WIROM și persoanele care solicitǎ racordarea.

Dupǎ realizarea unui studiu de fezabilitate WIROM îți poate pune la dispoziţie informaţii cu privire la valoarea investiţiei și ȋn ce condiţii aceasta este eficientǎ.

Contractul de cofinanţare se va ȋncheia pe numele unui singur client, acesta obligȃndu-se prin contract sǎ achite contravaloarea investiţiei. Ȋn calitate de semnatar al contractului de cofinanţare ai dreptul sǎ fii despǎgubit de ceilalţi vecini care doresc sǎ se branșeze la reţea.

Cȃnd se emite și cȃnd trebuie plǎtitǎ factura de gaze naturale?

Factura de gaze se emite decadal ȋn funcţie de zona geograficǎ în care se aflǎ locul de consum. Ȋn funcţie de acest criteriu, factura ta este emisǎ cu data de 10, 20 sau 30/31 a lunii. Transmiterea ei cǎtre clienţi se realizeazǎ în perioada imediat urmǎtoare a acestor date.
Ȋn cazul tuturor tipurilor de consumatori, factura de furnizare gaze naturale trebuie plǎtitǎ ȋn 30 de zile calendaristice de la emiterea ei.
Ȋn cazul clienţilor casnici care depǎșesc acest termen, WIROM percepe majorǎri de 0,02% din valoarea facturii pe zi de ȋntȃrziere, conform contractului.
Ȋn cazul clienţilor noncasnici, depǎșirea scadenţei facturii atrage dupǎ sine sistarea alimentǎrii cu gaze naturale pȃnǎ la achitarea restanţei.

Ce reprezintǎ opţiunea Direct Debit?

Prin intermediul acestei modalitǎți de platǎ factura este achitatǎ automat din contul tău la data scadenţei facturii fǎrǎ sǎ mai fie nevoie sǎ efectuezi lunar alte operaţiuni. Banii se pot retrage din cont numai la data menţionatǎ in contract. Dacǎ ești client casnic și ai opţiunea Direct Debit activatǎ, ȋnsǎ la data scadenţei facturii nu existǎ suficienţi bani ȋn contul tău, factura va fi consideratǎ restantǎ pȃnǎ la data scadenţei din luna urmǎtoare cȃnd se pot retrage automat banii din cont. Ȋn cazul clienţilor noncasnici, fondurile insuficiente ȋn cont ȋn data scadenţei facturii atrag dupǎ sine sistarea alimentǎrii cu gaze naturale pȃnǎ la achitarea acesteia.

Cu cine poţi realiza instalaţia de utilizare gaze naturale?

Instalaţia de gaze naturale se poate realiza cu orice firmǎ autorizatǎ de cǎtre ANRE pentru acest tip de activitate. Te rugǎm sǎ consulţi site-ul www.anre.ro pentru a afla care sunt societǎţile autorizate ȋn acest sens.

Ce reprezintǎ factura de regularizare?

Odatǎ ȋncheiat contractul de furnizare gaze naturale cu WIROM, firma noastrǎ te ȋncadreazǎ automat ȋntr-o categorie de consum lunar estimat, prin urmare, la un cost anumit al kWh de gaze naturale. La sfȃrșitul fiecǎrui an, WIROM analizeazǎ consumul tău și ȋl comparǎ cu cel aferent categoriei de clienţi din care faci parte. Ȋn cazul ȋn care ai consumat mai mult sau mai puţin decȃt limitele categoriei actuale de clienţi, ești automat ȋncadrat ȋn categoria aferentǎ consumului dumneavostrǎ. Un consum mai mare decȃt cel estimat te ȋncadreazǎ ȋntr-o categorie superioarǎ de clienţi, unde preţul per kWh este mai mic, ȋn timp ce un consum mai mic te ȋncadreazǎ ȋntr-o categorie inferioarǎ, unde kWh de gaze naturale are un preţ mai ridicat.

Factura de regularizare, emisǎ la sfȃrsitul fiecǎrui an, te informeazǎ cȃnd aţi fost ȋncadrat ȋn altǎ categorie și îți precizeazǎ dacǎ este nevoie sǎ achiţi o sumǎ aferentǎ consumului din anul care se ȋncheie sau dacǎ WIROM trebuie sǎ îți restituie o diferenţǎ de consum.

Ȋn cazul ȋn care WIROM trebuie sǎ îți restituie o anumitǎ sumǎ, aceasta se va scǎdea treptat din facturile de consum emise ȋn lunile urmǎtoare. Dacǎ tu trebuie sǎ achiţi o sumǎ adiţionalǎ, plata se va face odatǎ cu plata urmǎtoarei facturi.

Cine și cȃnd realizează citirea contorului de gaze naturale?

Citirea contorului de gaze naturale se realizeazǎ numai de cǎtre angajaţii WIROM. Aceasta se face decadal, în perioada prealabilǎ celor trei date de facturare (10, 20 sau 30/31 a fiecǎrei luni).

La ce interval se efectueazǎ verificǎrile și reviziile tehnice periodice?

Verificǎrile instalaţiei de utilizare gaze se efectueazǎ o datǎ la 2 ani. Reviziile tehnice se realizeazǎ la un interval de 10 ani. Ȋn cazul ȋn care depǎșești aceste termene furnizorul tău de gaze sisteazǎ alimentarea cu gaze naturale pȃnǎ la efectuarea verificǎrii / reviziei și remedierea eventualelor defecţiuni.

Cine poate efectua verificǎrile și reviziile tehnice periodice?

Verificǎrile și reviziile tehnice periodice pot fi fǎcute de orice firmǎ autorizatǎ ANRE. WIROM este de asemenea autorizatǎ sǎ execute cele douǎ servicii. Te rugǎm sǎ consulţi termenii și tarifele WIROM aferente acestui tip de servicii ȋn cazul ȋn care optezi pentru efectuarea verificǎrilor și reviziilor de cǎtre WIROM.

Cȃnd se sisteazǎ furnizarea de gaze ȋn caz de neplatǎ?

Ȋn cazul consumatorilor casnici, furnizarea de gaze se sisteazǎ ȋn a 46-a zi de la emiterea facturii cu o înștiinţare in prealabil cu 15 zile înainte.
Dacǎ ești consumator noncasnic, sistarea furnizǎrii se va face ȋn a 36-a zi calendaristicǎ cu un preaviz de 5 zile ȋn prealabil.

Cum se poate schimba furnizorul de gaze naturale?

Ȋn cazul ȋn care dorești sǎ schimbi furnizorul de gaze naturale, primul pas este sǎ reziliezi contractul cu WIROM. Pentru a face acest lucru contactează punctul nostru de lucru din orașul tău pentru a depune o cerere de reziliere a contractului. Odatǎ realizat acest lucru, alege o altǎ ofertǎ de furnizare de pe piaţǎ și ȋncheie un contract cu firma respectivǎ. Noul furnizor va trebui sǎ ȋncheie cu noi un contract de distribuţie gaze naturale.

QWIROM este certificat: ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 © 2018