TELEFOANE UTILE

Informaţii utile

Urgenţe


Pentru situaţii de urgenţǎ referitoare la folosirea gazelor naturale te rugǎm sǎ anunţi imediat organele abilitate (ambulanţǎ, pompieri) la numǎrul unic 112 și sǎ apelezi de ȋndatǎ numǎrul WIROM pentru deranjamente afișat ȋn stânga ecranului.

Instituţii


Ȋn cazul ȋn care consideri cǎ ți-au fost ȋncǎlcate drepturile ȋn calitate de consumator, te rugǎm sǎ accesezi site-ul oficial al Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorului www.anpc.gov.ro sau sǎ apelezi numǎrul consumatorului Infocons – 021 9551.

Pentru a afla mai multe informaţii despre domeniul gazelor naturale te rugǎm sǎ accesezii site-ul oficial al Autoritǎţii Naţionale de Reglementare ȋn Domeniul Energiei www.anre.ro.

> Liste publice ANRE operatori economici autorizați pentru proiectarea (autorizații tip PDSB) și execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale (autorizații tip EDSB)

> Liste publice verificatori de proiecte atestați ANRE în sectorul gazelor naturale (atestate tip VGD)

Eficienţa energeticǎ


Pentru informaţii privind eficienţa energeticǎ în consumul de gaze naturale te rugǎm să accesezi secţiunile urmǎtoare:

Sfaturi privind eficienţa energeticǎ și reducerea consumului de încǎlzire

Documente informative Eficienţa Energeticǎ conform Legii 121/2014

Informaţii consilieri agreaţi privind Eficienţa Energeticǎ conform Legii 121/2014

QWIROM este certificat: ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 © 2018