TELEFOANE UTILE

Condiții de furnizare

În prezent, piaţa gazelor naturale este o piaţă liberă. Acest lucru înseamnă că, în calitate de client casnic, ai posibilitatea de a alege între două seturi de condiţii de furnizare a gazelor naturale: să rămâi pe piaţa reglementată sau să migrezi pe piaţa concurenţială.
Alegerea pe care o faci poate avea un impact semnificativ asupra costurilor cu consumul gazelor naturale precum şi a stabilităţii şi siguranţei pe care o ai în relaţia cu furnizorul tău.
Alege să fii informat pentru a face cea mai potrivită alegere pentru tine. Consultă mai jos caracteristicile fiecărei pieţe.

Piaţa reglementată

Transformările din configuraţia sectorului de gaze naturale care au avut loc de la începutul anului 2000 au determinat înfiinţarea Autorităţii de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru a garanta condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor.
ANRE reglementează cele mai importante aspecte ale furnizării gazelor naturale în regim reglementat, precum:

  • Tarifele de furnizare a gazelor naturale care se transpun în protecţia consumatorilor faţă de practici anticoncurenţiale şi lipsite de transparenţă. Preţurile reglementate actuale de furnizare a gazelor naturale pot fi consultate aici.
  • Contractul – cadru reglementat ce cuprinde clauze legate de termenele de plată, perioada de graţie, penalităţile de întârziere, condițiile de încetare a contractului, precum şi clauzele care pot produce efecte după încetarea acestuia. Acestea pot fi găsite și pe verso-ul facturii de consum sau aici.

Prevederile contractului cadru pentru furnizarea pe piaţa reglementată a gazelor naturale sunt obligatorii şi nu pot fi excluse sau modificate de către părţile contractante.

Piaţa reglementată oferă o stabilitate mai mare a preţurilor care sunt vizate pentru un termen mai îndelungat.
Serviciul de furnizare reglementată poate fi prestat doar de către furnizorul ce deţine licenţă de distribuţie în localitatea ta.

Piaţa concurenţială

Piaţa liberă s-a născut în urma angajării României de a elimina preţurile reglementate şi de a le alinia la preţurile din celelalte ţări ale Uniunii Europene. Pentru consumatorii noncansici piaţa s-a liberalizat complet în 2015. Pentru consumatorii casnici, liberalizarea completă a pieţei este anunţată pentru anul 2021.
Piaţa concurenţială se caracterizează prin:

  • Posibilitatea alegerii furnizorului de gaze naturale care îţi oferă cele mai avantajoase condiţii de achiziţie.
  • Tarifele de furnizare sunt raportate la condiţiile din piaţă, stabilite independent de instituţiile de control, pe baza preţului de achiziţie identificat în piaţă de către furnizor. Tarifele pot fi negociate direct de către consumator cu furnizorul ales.
  • Clauzele contractuale, precum durata contractuală, termene de plată, garanţii, condiţii de încetare a contractului sunt stabilite prin negociere directă cu furnizorul şi pot fi schimbate oricând pe parcursul derulării contractului.
  • Odată migrat pe piaţa concurenţială nu mai poţi reveni pe piaţa reglementată.

Oricare este opțiunea ta, asigură-te că oferta pe care o accepţi nu conține aspecte ce pot avea efecte negative pentru tine.
Opţiunea de a schimba un furnizor din piaţa liberă cu un altul este disponibilă şi este supusă unor termene şi condiţii.

În oraşele Alexandria, Corabia, Giurgiu, Olteniţa şi Turnu Măgurele WIROM este singurul furnizor în piaţa reglementată.

QWIROM este certificat: ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 © 2018