TELEFOANE UTILE

Achiziţii

Alimentarea clienţilor cu gaze naturale ȋn condiţii de siguranţǎ maximǎ este obiectivul nostru principal. Pentru asigurarea funcţionǎrii optime a sistemului nostru de distribuţie cu o lungime de peste 290 de kilometri, ȋmpreunǎ cu toate elementele sale componente și pentru menţinerea siguranţei și fiabilitǎţii acestuia, efectuǎm ȋn permanenţǎ lucrǎri de mentenanţǎ. Fiind o companie ȋn plinǎ expansiune, noi extindem an de an reţelele de distribuţie. Acest lucru înseamnǎ cǎ ȋntotdeauna sunt multe de fǎcut.

Multe din aceste lucruri le facem singuri; pentru celelalte, avem nevoie de sprijin competent și de ȋncredere. Considerentele economice nu reprezintǎ ȋntotdeauna un criteriu esenţial. Pentru noi, raportul calitate-preţ joacǎ un rol important ȋn alegerea furnizorului.

Furnizorii noștri aduc un aport de valoare atȃt WIROM, cȃt și subcontractorilor noștri. Modul ȋn care colaborǎm cu furnizorii este bazat pe urmǎtoarele principii din codul nostru de conduitǎ ȋn achiziţii:

  • Corectitudinea caracterizeazǎ natura relaţiilor noastre cu furnizorii. Deciziile luate ȋn cadrul companiei se bazeazǎ pe criterii obiective.
  • Distingem clar ȋntre interesele personale și cele ale companiei și – ca o problemǎ de principiu – nu acceptǎm niciun fel de cadouri sau atenţii din partea furnizorilor.
  • Furnizorii noștri sunt mulţumiţi de cerinţele managementului nostru de calitate.
  • Condiţiile de muncǎ ale furnizorilor noștri sunt ȋn concordanţǎ cu standardele fundamentale de muncǎ recunoscute la nivel internaţional.

Pentru a intra în contact cu un reprezentant al departamentului Achiziții poți trimite un mail la achiziț[email protected], poți suna la +40212221564 sau poți trimite un fax la +40212221567.

QWIROM este certificat: ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 © 2018