TELEFOANE UTILE

Doriţi sǎ vǎ racordaţi la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale? Ne-am bucura sǎ vǎ numim clientul nostru!

Iatǎ ce trebuie sǎ faceţi:

 

1. Depuneţi la sediul nostru cererea de acces

Pentru a demara procesul de racordare trebuie mai ȋntai sǎ semnaţi la sediul WIROM din localitatea dumneavoastrǎ urmǎtoarele documente:

- cererea pentru acordarea accesului la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

- solicitarea pentru dezvoltarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale, ȋn cazul ȋn care nu existǎ ȋncǎ reţea pe tronsonul dumneavoastrǎ
Este necesar sa aveţi la dumneavoastrǎ și:

- actul de identitate

- actul de proprietate / ȋnchiriere a spaţiului și acordul proprietarului, dupǎ caz

Dupǎ depunerea acestora este necesar sǎ achitaţi tariful aferent elaborǎrii cererii de acces la oricare dintre centrele de platǎ partenere.

2. Primiţi rǎspuns din partea noastrǎ

Ȋn cazul ȋn care existǎ reţea de distribuţie la adresa dumneavoastrǎ vǎ trimitem acordul de acces la sistemul de distribuţie ȋmpreunǎ cu oferta de racordare. Tariful de racordare este stabilit de ANRE, fǎcȃnd parte din sistemul reglementat.

Dacǎ momentan nu existǎ reţea de distribuţie pe tronsonul pe care locuiţi, vom realiza un studiu de fezabilitate pentru stabilirea soluţiei de alimentare a imobilului dumneavoastrǎ.

Dacǎ vor fi ȋndeplinite condiţiile necesare extinderii reţelei, vom aduce reţeaua de gaze naturale ȋn faţa clǎdirii dumneavoastrǎ din fonduri proprii.

Ȋn caz contrar, extinderea reţelei va putea avea loc prin participarea dumneavoastrǎ la realizarea investiţiei.

3. Semnaţi contractul de racordare

Ȋntocmirea contractului se face ȋn baza unei cereri de racordare pe care trebuie sǎ o depuneţi la sediul nostru.

Dupǎ semnarea contractului, noi vom obţine toate avizele și autorizaţiile necesare ȋnceperii lucrǎrilor.

Din cauza mai multor factori și anume a numǎrului mare de avize și autorizaţii necesare, a situaţiei descoperite pe teren pe parcursul execuţiei lucrǎrilor și a condiţiilor meteorologice, realizarea branșamentului dureazǎ, de regulǎ, ȋntre 3 si 6 luni.

Periodic noi vǎ vom informa ȋn legǎtura cu stadiul ȋn care se aflǎ lucrǎrile.

4. Contactaţi o societate autorizatǎ ANRE

Dupǎ semnarea contractului de racordare, contactaţi o societate autorizatǎ ANRE pentru realizarea instalaţiei de utilizare. Lista societǎţilor autorizate ANRE o puteţi gǎsi pe pagina de internet www.anre.ro.

Firma aleasǎ de dumneavoastrǎ se va ocupa de ȋntocmirea documentaţiei necesare, va aviza proiectul și va executa lucrǎrile la instalaţia interioarǎ.

Dupa finalizarea lucrǎrilor, firma respectivǎ va realiza recepţia tehnicǎ a instalaţiei de utilizare pentru a vǎ asigura cǎ totul este ȋn conformitate cu standardele de securitate.

5. Punem ȋn funcţiune instalaţia de utilizare

Ultima etapǎ constǎ ȋn semnarea contractului de furnizare.

Alegerea furnizorului de gaze este la latitudinea dumneavoastrǎ. Lista furnizorilor o puteţi gǎsi pe pagina de internet www.anre.ro.

Fie cǎ ne alegeţi pe noi ca furnizor, fie cǎ optaţi pentru o altǎ societate autorizatǎ, o echipǎ WIROM vǎ monteazǎ contorul și, ȋmpreunǎ cu firma care a realizat lucrǎrile, pune ȋn funcţiune instalaţia de utilizare.

Din acest moment dumneavoastrǎ vǎ puteţi bucura de confortul gazelor naturale.

QWIROM este certificat: ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 © 2017