TELEFOANE UTILE

Mic ghid de racordare

Într-un clasament realizat de Banca Mondială România se află pe locul 171 din 189 de ţări în ceea ce priveşte uşurinţa conectării la sistemul de utilităţi.

Poziţia defavorabilă se datorează legislaţiei stufoase şi procedurilor complexe. De asemenea, implicarea unui număr mare de autorităţi şi instituţii în procesul de racordare conduce la îngreunarea procesului.

În ciuda acestor provocări facem tot posibilul ca tu să beneficiezi în cel mai scurt timp de confortul gazelor naturale.

În cele ce urmează răspundem celor mai des întâlnite întrebări referitoare la racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.

Ce reprezintă tariful de racordare?


Tariful de racordare reprezintă taxa care îți garantează accesul la sistemul de distribuţie a gazelor naturale în condiţiile stabilite în acordul de acces.

Instalaţia de racordare va intra în proprietatea WIROM. Prin urmare revine sarcina operatorului de a se ocupa de exploatarea, întreţinerea şi, după caz, reparaţia branşamentului pe întreaga durată de viaţă a acestuia.

În funcţie de situaţia din teren, la alegerea operatorului, instalaţia de racordare poate să servească unuia sau mai multor obiective de alimentare.

Care sunt condiţiile de plată a tarifului de racordare?


Achitarea tarifului de racordare se efectuează integral după executarea branșamentului și înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare.

În anumite situaţii WIROM poate să stabilească alte condiții de plată. Te rugăm să contactezi un agent de vânzări WIROM pentru a afla ce condiţii de plată se aplică în cazul tău.

Care sunt componentele tarifului de racordare?


Calculul tarifului de racordare cuprinde următoarele componente: TA, TB, TC.

TA = taxele pentru obţinerea autorizaţiei de construire a instalaţiei de racordare şi a avizelor de amplasament a acesteia de la deţinătorii de utilităţi (apă, canal, energie electrică etc.)

TB = tariful aferent realizării instalaţiei de racordare; această componentă variază în funcţie de:

 • diametrul branşamentului (conform debitului calculat)
 • categoria de teren pe care se realizează branşamentul (de ex. spaţiu verde, beton, asfalt)
 • materialul utilizat (polietilenă, oţel)
 • lungimea branşamentului

TC = tariful aferent postului de reglare-măsurare; acesta se calculează în funcţie de tipul, debitul şi dotarea postului de reglare măsurare şi cuprinde:

 • regulatorul de presiune;
 • firida - cutia care adăposteşte regulatorul şi contorul

Cum se calculează lungimea branşamentului?


Lungimea branşamentului se calculează din axul străzii până la limita de proprietate a imobilului, lungimea minimă fiind de 7 metri.

Dacă lungimea din axul străzii este mai mică de 7 metri, se completează diferenţa cu preţul celei mai ieftine categorii de teren.

Exemplu: în cazul în care lungimea din axul străzii până la proprietatea clientului este de 3 metri, se completează diferenţa până la 7 metri cu 4 metri de teren-spaţiu verde, cea mai ieftină categorie de teren.

Dacă lungimea din axul străzii este mai mare de 7 metri, ceea ce depăşeşte valoarea minimă se calculează raportat la tariful de racord prelungit.

Exemplu: în cazul în care lungimea din axul străzii este mai mare de 7 metri, de exemplu 9 metri, diferenţa de 2 metri se calculează la valoarea pentru record prelungit, care este mai mică decât cea aferentă unui racord standard.

Ce înseamnă un branşament comun?


Un branşament comun este o instalaţie de racordare poziţionată la limita dintre două proprietăţi, dimensionată astfel încât să poată asigura debitul de gaze necesar pentru ambele locuinţe. Avantajul pentru clienţi constă în posibilitatea încheierii unui acord între cei doi proprietari care se pot conecta la branşamentul respectiv, tariful de racordare împărţindu-se proporţional.

Condiţiile pentru realizarea branşamentului comun sunt:

 • posibilitatea tehnică de execuţie a acestuia; uneori, în subteran pot exista alte reţele edilitare faţă de care trebuie să se păstreze anumite distanţe şi atunci branşamentul nu poate fi realizat 'la comun', cu alte cuvinte la limita celor două proprietăţi.
 • posibilitatea amplasării firidei pe proprietatea fiecărui client; dacă infrastructura imobilelor nu permite amplasarea firidei pe fiecare proprietate, o soluţie poate fi instalarea ambelor firide pe o singură proprietate, cu acordul notarial al proprietarului.

Te rugăm să contactezi un agent de vânzări WIROM pentru a afla mai multe informaţii privind realizarea unui branşament comun.

Cât durează realizarea branşamentului?


Timpul de execuţie este necesar pentru:

 • întocmirea şi avizarea proiectului tehnic
 • obţinerea avizelor de la alţi deţinători de reţele şi a autorizaţiei de construire
 • execuţia branşamentului
 • recepţia şi punerea în funcţiune a branşamentului.

Termenul de execuţie poate fi înfluenţat şi de condiţiile meteorologice sau de situaţiile găsite în teren.

Termenul maxim de realizare a lucrării este de:

 • 6 luni de la data obţinerii autorizaţiei de construire
 • 9 luni de la semnarea contractului, dacă există autorizaţie de construire pentru branşament

De regulă, termenul de execuţie este mai scurt.

Te rugăm să contactezi un agent de vânzări WIROM pentru a afla ce termen se aplică în cazul tău.

QWIROM este certificat: ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 © 2018