TELEFOANE UTILE

Comunicate de presă

Bucureşti, 23.04.2015

Sistarea furnizǎrii gazelor naturale cǎtre TERMOURBAN

Ȋn perioada 22.07.- 05.08.2013 WIROM a fost nevoitǎ sǎ sisteze furnizarea gazelor naturale cǎtre toate punctele de consum ale clientului TERMOURBAN din cauza restanţelor foarte mari la platǎ ȋnregistrate de TERMOURBAN, termenele de platǎ ale facturilor emise de WIROM fiind depǎșite cu pȃnǎ la 120 de zile. Precizǎm cǎ sistarea s-a fǎcut cu respectarea ȋn integralitate a prevederilor contractului de furnizare a gazelor naturale nr. 608 din data de 01.03.2010 („Contractul de furnizare"), ȋncheiat ȋntre WIROM și TERMOURBAN. Ȋn fapt, TERMOURBAN nu este la prima ȋncǎlcare a prevederilor contractului, pȃnǎ acum ȋnregistrȃnd ȋntȃrzieri repetate la platǎ, de pȃnǎ la 20 de zile.

TERMOURBAN are obligaţia de a efectua plata facturilor emise de WIROM ȋn termenele agreate prin Contractul de furnizare, respectiv ȋn termen de 30 de zile de la data emiterii facturii, obligaţie nerespectatǎ de TERMOURBAN.

WIROM nu poate sǎ acorde clienţilor un credit nelimitat ȋn timp și valoare, mai ales ȋn lipsa unei garanţii de platǎ.

Anterior sigilǎrii, pentru a evita sistarea furnizǎrii gazelor naturale, WIROM

 • a transmis lunar preavize, ȋncepȃnd cu luna aprilie, fǎrǎ sǎ obţinǎ vreo reacţie din partea TERMOURBAN
 • a fǎcut mai multe propuneri cu scopul obţinerii unei garanţii de platǎ pentru sumele neachitate de cǎtre TERMOURBAN, cum ar fi
  • o scrisoare de garanţie bancarǎ sau
  • un bilet la ordin avalizat de cǎtre Primǎria Olteniţa

Solicitarea ȋn vederea implicǎrii municipalitǎţii pentru gǎsirea unei soluţii s-a bazat pe faptul cǎ aceasta, ȋn calitate de acţionar unic, poate sǎ influenţeze direct desfǎșurarea activitǎţii TERMOURBAN. De altfel, WIROM a mai obţinut ȋn anul 2010 un bilet la ordin emis de TERMOURBAN avalizat de cǎtre Primǎria Olteniţa pentru acoperirea restanţelor din acel moment.

Din pǎcate, toate propunerile WIROM au fost respinse.

Solicitarea biletului la ordin avalizat este ȋn mod frecvent practicatǎ pe piaţǎ și este susţinutǎ de prevederile articolului 62, alin. 2, litera E coroborat cu alin. 3 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, coroborat cu Ordinul 1059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru ȋnregistrarea și raportarea datoriei publice cu modificǎrile ulterioare.

Contractul de furnizare a gazelor naturale ȋncheiat ȋntre TERMOURBAN și WIROM este contractul-cadru aprobat de Autoritatea Naţionalǎ de Reglementare ȋn Domeniul Energiei (ANRE) prin Ordinul 77/2009, publicat ȋn Monitorul Oficial Nr.632/24.09.2009.

Contractul-cadru de furnizare se utilizeazǎ obligatoriu pentru toţi consumatorii care opteazǎ pentru ȋncheierea unui contract de furnizare pe piaţa captivǎ, conţinutul acestuia, din care enumerǎm cȃteva exemple, fiind integral reglementat:

 • termenul de platǎ
 • drepturile și obligaţiile furnizorului și consumatorului, incluzȃnd și condiţiile referitoare la sistarea furnizǎrii
 • nivelul penalitǎţilor

Implicarea WIROM ȋn modelul contractului de furnizare ȋncheiat ȋntre TERMOURBAN și WIROM se limiteazǎ astfel la completarea unor informaţii specifice clientului și furnizorului.

Contractul-cadru de furnizare ȋncheiat cu TERMOURBAN include toate punctele de consum ale clientului. De comun acord cu conducerea TERMOURBAN - care este identicǎ cu conducerea de azi – ȋn 2010 toate punctele de consum au fost consolidate ȋntr-un singur contract.

Aceastǎ structurǎ a contractului se bazeazǎ pe profilul activitǎţii TERMOURBAN, care

 • are o singurǎ identitate juridicǎ, riscul de platǎ fiind astfel legat de societatea TERMOURBAN și nu de fiecare din unitǎţile de producţie a agentului termic
 • ȋși stabilește singurǎ politica de ȋncasare a facturilor, de recuperare a creanţelor și alocare a sumelor ȋncasate

O analizǎ a modalitǎţilor de a efectua plǎţile aratǎ cǎ TERMOURBAN se comportǎ ca o singurǎ unitate și nu trateazǎ punctele de consum prin delimitare: la ora actualǎ, facturile emise de cǎtre WIROM pentru punctele de consum CT 3,7,10 sunt integral neachitate.

Consumatorii au dreptul sǎ ȋși aleagǎ orice furnizor licenţiat pe piaţa gazelor naturale. Prin urmare, și TERMOURBAN poate decide ȋn acest sens.

Precizǎm cǎ, ȋn conformitate cu art.143 litera G din Legea nr.123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, denunţarea contractului de furnizare se realizeazǎ ȋn termen de 3 sǎptǎmȃni de la solicitare, sub condiţia achitǎrii obligaţiilor financiare.

Regretǎm situaţia neplǎcutǎ cu care se confruntǎ clienţii sistemului de termoficare din Olteniţa, mai ales cei bun platnici. Cu toate acestea, neplata facturilor ȋn termenele agreate contractual creeazǎ prejudicii importante WIROM și ȋmpiedicǎ buna desfǎșurare a activitǎţii acesteia, mai ales ȋn condiţiile de piaţǎ actuale.

Ȋn momentul ȋn care WIROM va primi o garanţie de platǎ sau sumele restante vor fi achitate, WIROM va relua imediat alimentarea cu gaze naturale a societǎţii TERMOURBAN fie ȋn calitate de furnizor, fie de distribuitor.

QWIROM este certificat: ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 © 2018