TELEFOANE UTILE

Distribuţie

Ca operator de distribuţie ȋn orașele Alexandria, Corabia, Giurgiu, Olteniţa și Turnu Mǎgurele, îți punem la dispoziţie o gamǎ largǎ de servicii ȋn domeniul distribuţiei gazelor naturale prin care asigurǎm funcţionarea reţelelor ȋn condiţii de siguranţǎ maximǎ.

Racordarea la sistemul nostru de distribuţie a gazelor naturale este un proces care se desfǎșoarǎ ȋn mai multe etape. Ȋn calitate de distribuitor, suntem alǎturi de tine ȋn toate aceste etape, ȋncepȃnd de la proiectarea și execuţia instalaţiei de racordare și pȃnǎ la punerea ȋn funcţiune a instalaţiei de utilizare. Explicaţii detaliate referitoare la toate elementele componente ale instalaţiei de alimentare poți gǎsi pe pagina Instalaţia de alimentare.

Ȋn cadrul gamei noastre de servicii se regǎsesc:

  • racordarea consumatorilor la reţeaua de gaze
  • extinderea reţelei de distribuţie
  • consultanţǎ și asistenţǎ tehnicǎ
  • proiectarea și execuţia instalaţiei de racordare
  • punerea ȋn funcţiune a instalaţiei de utilizare
  • emiterea avizelor și acordurilor de acces
  • montarea și ȋnlocuirea contoarelor
QWIROM este certificat: ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 © 2018