TELEFOANE UTILE

Legislaţie

Distribuţia și furnizarea de gaze naturale sunt domenii reglementate, reprezentȃnd servicii publice de interes naţional și presupun drepturi și obligaţii pentru fiecare parte implicatǎ. Ȋn lista de mai jos îți punem la dispoziţie documentele care ne vizeazǎ atȃt pe noi, ȋn calitate de furnizor și distribuitor, cȃt și pe tine, ȋn calitate de client.

Contracte

> Contractele-cadru și condiţiile standard pentru furnizarea reglementatǎ a gazelor naturale

Standarde și indicatori de performanţǎ

Standardul de performanţǎ pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Standardul de performanţǎ pentru activitatea de distribuţie și de sistem al gazelor naturale valabil din data 01.10.2016

Raport indicatori de performanţǎ privind activitatea de distribuţie pentru anul 2016

Raport indicatori de performanţǎ privind activitatea de furnizare pentru anul 2015

Evidenţa limitărilor şi/sau întreruperilor în prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale anul 2017

Evidenţa limitărilor şi/sau întreruperilor în prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale anul 2016

Evidenţa limitărilor si/sau întreruperilor în prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale anul 2018

> Raport indicatori de performanta pentru serviciul de distributie si sistem gaze naturale - 2016/2017

> Regulamentul privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electricǎ și gaze naturale

> Drepturile si obligaţiile consumatorilor de energie electricǎ și gaze naturale

Reglementǎri

Legea energiei electrice și gazelor naturale

Drepturile și obligaţiile consumatorilor

Sinteza obligaţiilor furnizorului de gaze naturale

Sinteza obligaţiilor distribuitorului de gaze naturale

Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali

> Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clientii vulnerabili

Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale

Procedură privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

> Procedura privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia și punerea ȋn funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale

Eficienţa energeticǎ

> Legea 121/2014 privind eficienţa energeticǎ a gazelor naturale

Reclamaţii clienţi finali

> Procedura privind obligatia de solutionare a plangerilor clientilor finali

> Regulament privind solutionarea plangerilor impotriva operatorilor din domeniul energiei

Ordin pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali

> Registru unic de evidenta a plangerilor clientilor finali

> Metodologia privind medierea neȋnţelegerilor precontractuale ȋn sectorul gazelor naturale - segmentul reglementat

Schimbarea furnizorului de gaze naturale

> Metodologia privind schimbarea furnizorului de cǎtre consumatorul casnic

> Metodologia privind schimbarea furnizorului de cǎtre consumatorul noncasnic

QWIROM este certificat: ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 © 2018